Реклама

Горско-полски

DSC03220

Естествен пчелен мед

Нектарен, полифлорен, центрофугиран, нехомогенизиран, нефилтриран, кристализирал, разфасован без нагряване

ГОРСКО – ПОЛСКИ ПЧЕЛЕН МЕД

с.Звегор, общ.Хитрино, обл.Шумен

рег.№ на пчелина:9791-0093

м.юли

Поленов анализ

Институт по ботаника при БАН

д-р М.Лазарова

Липа, слънчоглед, върба, магарешки бодил сенникоцветни, акация, слива/ябълка, киселец, равнец, бъз, медуница, детелина, глог, глухарче, орехче, жиловлек, метличина, великденче, кръстоцветни, розоцветни, лавандула и др.

Антимикробно действие

Институт по микробиология при БАН

д-р Хр.Найденски

Проведено е определяне на антибактериалната активност на горско-полския пчелен мед Резултатите показват добре изразено антибактериално действие спрямо Грам (+) бактерии (Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes) и по-слабо при Грам (-) бактерии (Escherichia coli и Salmonella dublin). Направено е сравнително изследване на антибактериалната активност на пчелен мед и активността на 4 антибиотика – chloramphenicol, gentamycin, tetracycline и kanamycin, широкоспектърни и стратегически, използвани за лечение на различни стомашночревни, белодробни, пикочнополови, очни, ушни и др. инфекции. Най-висока относителна активност от изследваните проби пчелен мед ( 25%, 50%, 75% и 100 % -но разреждане) показа неразреденият мед (100%) – 95% от активността на канамицина срещу Staphylococcus aureus и 111% от активността на тетрациклина срещу Escherichia coli.

Антивирусно действие

Институт по микробиология при БАН

д-р Ю.Серкеджиева

Силно антивирусно действие срещу херпесен вирус(ВХС-1).

Протокол за изпитване №2899/09.08.13 г от ЛДК-ШУМЕН

по НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЧЕЛНИЯ МЕД,

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Реклама
Посетители