Warning: Use of undefined constant THEME_NS - assumed 'THEME_NS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/suveniri/site/chelebievi-pcheli.com/wp-content/themes/WPtheme/functions.php on line 7

Warning: Declaration of art_MenuWalker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/suveniri/site/chelebievi-pcheli.com/wp-content/themes/WPtheme/core/navigation.php on line 169

Warning: Declaration of art_MenuWalker::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/suveniri/site/chelebievi-pcheli.com/wp-content/themes/WPtheme/core/navigation.php on line 169

Warning: Declaration of art_MenuWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/suveniri/site/chelebievi-pcheli.com/wp-content/themes/WPtheme/core/navigation.php on line 169

Warning: Declaration of art_MenuWalker::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/suveniri/site/chelebievi-pcheli.com/wp-content/themes/WPtheme/core/navigation.php on line 169

Warning: Declaration of art_PageWalker::start_lvl(&$output) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/suveniri/site/chelebievi-pcheli.com/wp-content/themes/WPtheme/core/navigation.php on line 311

Warning: Declaration of art_PageWalker::end_lvl(&$output) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/suveniri/site/chelebievi-pcheli.com/wp-content/themes/WPtheme/core/navigation.php on line 311

Warning: Declaration of art_PageWalker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/suveniri/site/chelebievi-pcheli.com/wp-content/themes/WPtheme/core/navigation.php on line 311

Warning: Declaration of art_PageWalker::end_el(&$output, $page) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/suveniri/site/chelebievi-pcheli.com/wp-content/themes/WPtheme/core/navigation.php on line 311

Warning: Declaration of art_CategoryWalker::start_lvl(&$output) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/suveniri/site/chelebievi-pcheli.com/wp-content/themes/WPtheme/core/navigation.php on line 404

Warning: Declaration of art_CategoryWalker::end_lvl(&$output) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/suveniri/site/chelebievi-pcheli.com/wp-content/themes/WPtheme/core/navigation.php on line 404

Warning: Declaration of art_CategoryWalker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/suveniri/site/chelebievi-pcheli.com/wp-content/themes/WPtheme/core/navigation.php on line 404

Warning: Declaration of art_CategoryWalker::end_el(&$output, $page) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/suveniri/site/chelebievi-pcheli.com/wp-content/themes/WPtheme/core/navigation.php on line 404
| Спешна нужда от неотложна финансова помощ за оцеляване на отрасъл пчеларство | Пчелен мед, пчелно млечице, пчелен прашец, прополис, восък – Челебиеви Пчели
Реклама

Спешна нужда от неотложна финансова помощ за оцеляване на отрасъл пчеларство

Пчеларски  празник’02.2007     НЧ  ”Напредък”- гр.Шумен

Сп. Пчеларство бр.3  2007 год.

СПЕШНА НУЖДА ОТ НЕОТЛОЖНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА ОТРАСЪЛ ПЧЕЛАРСТВО

Мнение на 2 професионални пчелари от Шумен,

/Даниела  и  инж.Йордан Челебиеви/

за дейността на държавните институции за развитие на отрасъл пчеларство

Какви са нашите оценки  на работата на държавните институции за развитие на отрасъл пчеларство?

Законодателна власт – оценка 6=

Обосновка: приети са важни закони:  Закон за пчеларството, Закон за подпомагане на земеделските производители , Закона за защита на конкуренцията, Закон за защита на потребителите, Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за храните и др., но естественият пчелен мед се третира  от законодателя като суровина от животински произход, а той е готова храна, която е единственият продукт на света едновременно  растителен и животински. Пчелният мед, съхраняван при нормални условия, не се разваля, не плесенясва, запазва хранителните, вкусовите и лечебните си качества с векове, поради което всички древни народи са го използвали за консервиране на хранителни продукти /месо, яйца, семена и др./ и за балсамиране на трупове /вж. лит.1, стр.86, абз.1/. Всеизвестен е фактът, че при разкопки в някои пирамиди в околностите на Гиза /Египет/  са намерени съдове с мед, който и сега пазел вкусовите си и хранителни качества /вж. лит.1, стр.41, абз.1/  Медът е консервант за всякакви продукти от животински произход. Опитите с държани по 10 години  в естествен пчелен мед – животински вътрешности, риба, яйца и др., показват, че те са съхранени отлично, имат запазен, пресен вид, докато при контролните проби, където продуктите са били съхранявани в изкуствен мед, най-късно на 10-ия ден те са получавали признаци на  разлагане /вж. лит.1, стр.90/. Изпитванията на 52 вида естествен пчелен мед от всички краища на България, с давност от 1 до 6 години, доказват отсъствие на патогенни (болестни) за човека микроорганизми /вж. лит.1, стр.78, абз.1/. Непреработеният /суров, естествен/ пчелен мед, който се добива и предлага от пчеларите  има доказано лечебно действие, за разлика от преработения /кремиран/ пчелен мед, смесен с изкуствени подсладители, който се предлага от фирмите за преработване на пчелен мед. Освен това при загряването настъпва дегенерация на фруктозата , при което тя частично се превръща в оксиметилфурфурол, който има токсично действие върху човешките органи и системи /вж. лит.1, стр.42 абз.6/.

Съдебна власт – оценка 4

Обосновка: За повече от 1 година Съдебната власт не можа да застави Изпълнителната власт в лицето на РВМС ( подразделение на НВМС, което е на подчинение на МЗГ) да изпълни задълженията си като регионален административен орган, който да  окачестви предоставената средна проба от произведения от нас пчелен мед през 2005 г. и да издаде съответния документ, съдържащ информация за съответствие /или не/ на изпитания пчелен мед с изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЧЕЛНИЯ МЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА /ПМС196 Об. ДВ. бр.85 от 5 Септември 2002г/.

Изпълнителна власт – оценка 2+

Обосновка: МЗГ( думата животновъдство липсва в наименованието му) начело с министър Нихат Кабил би трябвало да съдейства за развитие на животновъдството, в т.ч. и на пчеларството, но подзаконовите актове, които МЗГ издава и се подписват от министъра, служат за просперитета на обръч от фирми за изкупуване, преработване и търговия с пчелен мед. Със заповед на министъра бе забранен износът на непреработен пчелен мед; в пчеларските медии се пише за наредба, която се подготвя за приемане и щяла да ограничава или забранява продажбата на непреработен пчелен мед чрез местните обекти за търговия на дребно. Законът за пчеларството чл.22 ал.1 , влязъл в сила през 2003 г.  задължи пчеларите да предлагат по магазините изследван пчелен мед, отговарящ на НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЧЕЛНИЯ МЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА , а се оказа, че през 2006 г. единствената лаборатория, акредитирана за изпитване на пчелен мед е била Националната референтна лаборатория при НВМС. Освен това РВМС-Шумен запази  тази информация за себе си, а ние я научихме от сп.Пчелар, бр.1, 2007 г, т.е. изпълнителната власт не е осигурила възможност за изпълнение на изискванията на Закона за пчеларството. Ето защо през 2006 г, ако се спазваха изискванията на ЗП, за регистрираните земеделски производители – пчелари оставаше само 1 възможност за реализация на  добития от тях естествен пчелен мед- да го продадат  на  едро. Регистрираните земеделски производители – пчелари и останалите пчелари, за да оцелеят бяха принудени, в нарушение на ЗП, да го продават на дребно от дома си, на кооперативния пазар, по медените базари или чрез местните обекти за търговия на дребно, благодарение на добрината и съчувствието на дребните търговци..  Продажбата на пчелен мед на едро  по 2 лв./кг, т.е. по законния начин, би било самоубийствено за професионалните пчелари, защото не покрива разходите им и те биха останали без трудово възнаграждение.  За продажби на дребно на кооперативния пазар или на медените базари в страната професионалните пчелари нямат време. Затова някои  от тях предпочитат да  ликвидират част от пчелните си семейства , други работят в сивата икономика като пазачи, строители и т.н., трети, най-вече млади пчелари се отказват от професията  и си намират по-доходна и перспективна работа, но  нека не забравяме , че професията пчелар може да се упражнява само от добри, трудолюбиви, интелигентни, амбициозни и  физически здрави хора, следователно професията пчелар  и пчеларството като отрасъл са на изчезване.

Защо трябва да се отпуска субсидия на пчелно семейство, а не на кг продаден качествен пчелен мед?

Регистрираните земеделски производители-пчелари са в неравностойно положение в сравнение  с регистрираните земеделски производители, обработващи земя. На регистрираните земеделски производители, които обработват земя над 5 дка за трайните насаждения и над 10 дка за останалите култури, през 2007 г. ще се отпускат субсидии на дка обработвана площ, независимо от количеството и качеството на произведената продукция. На  регистрирани  земеделски производители-пчелари през 2006 г. е била отпусната субсидия по 0.2 лв./кг за произведен и продаден на  фирма  от I  категория  качествен пчелен мед, като общо са субсидирани  680 т пчелен мед. Но пчеларите добиват и други пчелни продукти, не по-маловажни от меда, а именно пчелно млечице, прополис, прашец, восък и пчелна отрова, за които не са давани субсидии през 2006 г. През м.януари 2007 г. моят съпруг, като регистриран земеделски производител, получи 2 писма с еднакво съдържание, подписани от министър Нихат Кабил, в които бе поканен да заяви обработваните от него декари земя, за да получи полагащите му се пари от еврофондовете. Аз не съм получила такова писмо, може би защото съм жена. Ние обаче , като регистрирани земеделски производители – пчелари, можем да заявим единствено броя на стопанисваните от нас пчелни семейства, макар че  нашите  пчели опрашват земеделските култури в радиус от 13-14 км / вж. лит.2, стр.72/ и допринасят за  многократно повишаване на добивите от тях, а също и за екологичното равновесие  в природата. За да има равнопоставеност между всички регистрирани земеделски производители е необходимо и на регистрираните земеделски производители-пчелари да се отпуска годишна субсидия за всяко стопанисвано от тях пчелно семейство, когато се грижат за повече от мин. брой пчелни семейства (напр. 10), а не на произведена и продадената на едро продукция  пчелен мед, защото добивът на пчелен мед зависи от климатичните условия през годината, а разходите за стопанисване на пчелните семейства нарастват през неблагоприятна  за пчеларството година Необходимо е у нас, и особено и в Евросъюза, да се обърне внимание на факта, че в САЩ и страните от американския континент пчеларството е най-силно развито, в т.ч. и подвижното пчеларство, защото пчеларите там получават основните си  доходи от опрашване на земеделските култури, а добиването  на пчелен мед им осигурява само допълнителни доходи. За съжаление именно тези страни диктуват международната цена на меда, която през последните 2 години е около 2 лв./кг.

Каква финансова помощ е необходима за оцеляване на отрасъл пчеларство?

Анализ: Резултатите, публикувани в сп.”Пчелар”, бр.1, 2007 г, от  проведената през 2006 г Анкета на МЗГ, показват, че в България има общо около 40 000 пчелари, които се грижат за около 700 000 пчелни семейства. От тях 54 % притежават до 10 пчелни семейства, като  добитият от тях  пчелен мед се консумира от семейството и  роднините им или се дава за храна на пчелите. Само 20 % от пчеларите /8 000 стопани/  добиват пчелен мед за продажба, 2 % от всички пчелари /800  земеделски производители/ стопанисват над 100 пчелни семейства, а 1 % от всички пчелари /400  земеделски производители/ стопанисват над 150 пчелни семейства / ние сме 2 от тях/. Пчеларите в страната стопанисват средно по 18 кошера и  добиват средно по 17 кг мед от кошер /ние добиваме средногодишно по 25 кг от  кошер/. Годишно в страната се произвеждат 6-11 000 т пчелен мед /ние произвеждаме винаги над 6 т/,  3-4 000 тона се реализират на вътрешния пазар, а останалото количество се изнася главно за страни от ЕС, като 5 фирми осъществяват 80% от износа /през периода 2002/2004 г и ние предоставяхме нереализирания на вътрешния пазар пчелен мед на една от тези фирми, която го изнасяше в Германия, но изкупните цени на едро  тогава бяха средно около 2.80 лв./кг и в онзи период от време  бяха приемливи за нас/. Средната консумация на пчелен мед за периода от 05. 2005 г. до 04.2006 г. е била  0.5 кг/глава от населението, а средната цена, на която пчеларите са реализирали меда си е била 3.65 лв./кг. Нашето мнение е, че разликата между средната пазарна цена на 1 кг пчелен мед и цената на едро отразява субсидията, която би трябвало да се отпуска  на кг произведен и продаден качествен пчелен мед. Следователно, ако се субсидира произведена и продадена продукция качествен пчелен мед, то за 2006г. резултатът е 3.65 лв.-2 лв.=1.65 лв./кг. Но поради посочените по-горе причини е по-целесъобразно  да се субсидират пчелните семейства, следователно ако вземем като база за изчисление 100 пчелни семейства , чийто годишен среден добив е 1700 кг, то общият размер на помощта  става  1700*1.65=2805 лв., а  субсидията за едно пчелно семейство 28.05 лв.

Изводи: За да оцелее отрасъл пчеларство е крайно наложително на всеки регистриран земеделски производител-пчелар, физическо лице, да се отпуснат през 2007 г. поне по  28 лв. за всяко  пчелно семейство, стопанисвано от него  в регистриран пчелин. Т.е., за да  се подпомогнат финансово 500 000 пчелни семейства, са необходими по-малко от 15 млн. лв.

Препоръки: Да се направят разчети в МЗГ за реалните разходи за стопанисване на 1 пчелно семейство в пчелин от 100 пчелни семейства (по наши изчисления те са повече от 100 лв. на 1 пчелно семейство) и да се предвидят разумни субсидии на пчелно семейство за 2008 г., което би довело до развитие на отрасъла (по наши изчисления те трябва да са повече от 50 лв. на 1 пчелно семейство или сумата за подпомагане на  500 000 пчелни  семейства възлиза на 25 млн. лв.).

Защо  пчеларството изпадна в криза след демократичните промени в страната?

В МЗГ са регистрирани около 10 пчеларски съюза, но няма организация само на пчеларите – физически лица, пчеларите са разединени. Във всяка от  тях членуват и юридически лица, каквито са фирмите – за преработка и търговия с пчелен мед и  пчелни продукти, за търговия с пчелни майки, пчелни семейства, пчеларски инвентар, лекарствени средства и др. Те нямат интерес естественият пчелен мед да се продава на дребно  в страната, на достойна за качеството му цена,  а пчеларите да получават възнаграждение, което да съответства на  техния тежък физически  и умствен труд. Поради тази причина няма кой да представлява обикновените пчелари и да прокарва /”лобира за”/ интересите им  пред МЗГ. Удвояването на потреблението на естествен пчелен мед би довело до реализиране на цялото количество произведен пчелен мед на вътрешния пазар  и  до  оцеляване на отрасъл пчеларство, но за да стане това са необходими  средства за реклама, каквито пчеларите поотделно нямат.

Готови сме винаги – за срещи и разговори по повдигнатите въпроси, за да не се сбъднат пророческите думи на Ванга, че първо ще изчезнат пчелите, а после ще загинат и хората на Земята.

Литература:

  1. д-р Стоймир Младенов, Пчелните продукти – храна и лекарство, Изд. Mедицина и физкултура, София, 1978 г.
  2. А.И.Рут, Э.Р.Рут,М..Дж ДЕЙЕЛЛ, Дж. А.Рут, Энциклопедия пчеловодства Изд. “КОЛОС”,  Москва, 1964 г.

    Leave a Reply

    Реклама
    Посетители